Wat zijn Excellente scholen?

Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel. Hiermee onderscheiden ze zich van andere scholen. Dit kan bijvoorbeeld een innovatief onderwijsaanbod zijn, gericht op techniek of burgerschap. Of een onderscheidende aanpak bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen kunnen op veel verschillende manieren [1] excellent zijn. Daarom geven scholen bij het aanmelden zelf aan waar ze excellent in zijn. Om het predicaat Excellente School te ontvangen moet het excellentieprofiel aan een aantal voorwaarden voldoen [2].

[1] Verwijzing naar de pagina met de uitwerkingen van excellentieprofielen.

[2] Verwijzing naar de pagina met meer informatie (criteria) over de beoordeling van de excellentieprofielen.

Onderwerpen