Persoonsgegevens die u opgeeft op www.excellentescholen.nl, gebruikt de Onderwijsinspectie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de inspectie aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.

 

Hoe gaat