Lees hoe u contact kunt opnemen met Excellente scholen.

Stel uw vraag per e-mail

excellentescholen@onderwijsinspectie.nl

Stel uw vraag per telefoon

Het Loket van de inspectie: 088 669 60 60. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs
Park Voorn 4
3544 AC  Utrecht
Receptie: 088- 669 60 00
 

Postadres

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS  Utrecht