Interview 2e Van der Huchtschool

De 2e Van der Huchtschool in Soest ontving op 22 januari 2018 het predicaat Excellente School uit handen van Fons Dingelstadt (directeur primair onderwijs, ministerie van OCW). Het predicaat is de kroon op het werk van het team. Te midden van alle leerlingen, leerkrachten, Raad van Toezicht, collega-directeuren, de wethouder en zelfs de lokale media nam schooldirecteur Rick Mast het predicaat in ontvangst. Het feestelijke moment was de afsluiting van een spannende periode waarin de school deelnam aan het traject Excellente scholen.

Dat gezien wordt dat wij deze kinderen gelukkig kunnen maken op school geeft ons een onbeschrijflijk gevoel van voldoening.

Een trots en enthousiast team

Enkele maanden na de uitreiking overheerst nog steeds een gevoel van trots. Het team van de 2e Van der Huchtschool heeft naar eigen zeggen een enorme boost gekregen. Niet in het minst omdat veel mensen rondom de school dachten dat het de school niet zou lukken om de voorgenomen verandering in de aanpak te realiseren. Zelf heeft het team steeds het vertrouwen gehad dat dat wel zou lukken en juist die nieuwe aanpak heeft de school uiteindelijk het predicaat Excellent opgeleverd.

De triomf was dan ook groot. “Het certificaat is voor ons een steun in de rug, de erkenning dat wij iets bijzonders kunnen voor bijzondere kinderen. Dat gezien wordt dat wij deze kinderen gelukkig kunnen maken op school geeft ons een onbeschrijflijk gevoel van voldoening,” zegt schooldirecteur Rick Mast.

Het enthousiasme en de trots spat ervan af: “Het verschil mogen maken voor kinderen die hiervoor in het reguliere onderwijs strandden en zich daardoor ongelukkig voelden, is de grootste beloning die je als onderwijsmens mag ontvangen. We zijn enorm trots op wat we voor onze kinderen kunnen en mogen doen.” 

2e Van der Huchtschool
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Helder excellentieprofiel

De 2e Van der Huchtschool blinkt uit met een helder excellentieprofiel, passend onderwijs pur sang, waarin iedere leerling zichzelf mag zijn, met al z’n stimulerende en belemmerende factoren. Zo komt de school ieder kind tegemoet in zijn behoeften, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Een voorbeeld van passend onderwijs pur sang. “Kinderen die dreigen onder te sneeuwen en kinderen met een s(b)o-verwijzing kunnen daardoor vaak langer bij ons in het regulier onderwijs blijven. In ons zorgaanbod differentiëren we naar boven, naar beneden én opzij.”

De jury Excellente scholen heeft veel lof voor het team en roemt het enthousiasme en de ambities van de leerkrachten: “Het team kent een uitgebalanceerde mix van ervaring en enthousiasme. Daarmee bieden ze niet alleen een goede basisondersteuning voor iedere leerling, maar ook volop kansen aan leerlingen met heel specifieke behoeften.”

Leren van en met elkaar

Als Excellente school krijg je veel aandacht en dat is ook precies de bedoeling. Met het actief uitdragen van het excellentieprofiel kun je andere scholen inspireren en een goed voorbeeld geven. Met behulp hiervan kunnen ook andere scholen hun onderwijs verder ontwikkelen.

Ook de 2e Van der Huchtschool deelt met plezier haar ervaringen. “Het begon al met de overweldigende aandacht vanuit de media. Daarnaast vertellen we ons verhaal aan iedereen die het maar horen wil. Er zijn al andere scholen op bezoek geweest en we hebben een gastcollege gegeven aan de afdeling onderwijskunde op de Universiteit van Utrecht. Het samenwerkingsverband waarin we werken en de ouders van onze leerlingen zijn net zo trots als wij. Ze zijn onze beste ambassadeurs,” aldus Mast.

​De 2e Van der Huchtschool heeft geen moment spijt gehad van haar deelname aan het traject Excellente scholen: “Het heeft ons zoveel opgeleverd! We hopen en wensen dat meer scholen het aandurven om deze prachtige stap te zetten. Daarbij zouden we ze met alle plezier willen helpen en ondersteunen."