Verslag De Ontmoeting 2 oktober 2017

Op maandagmiddag 2 oktober organiseerden het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs weer een Ontmoeting, ditmaal in Spant! in Bussum. Het was een bijeenkomst voor het po, vo en so met als doel kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.

Centrale vraag tijdens De Ontmoeting is: ‘Welke aanpakken zijn succesvol en hoe kunnen andere scholen daarmee hun voordeel doen?’ Bijna tweehonderd vertegenwoordigers uit het po, vo en so buigen zich in een middag tijd in het Bussumse theater over kwesties als thuiszitters, talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren, het excellentieprofiel en rekentaal. Ook ‘goede voorbeelden’ komen langs in de sessies, zoals de vakmanschapsroute Amsterdam, het spel Gedragen Gedrag en de onderwijsvisie Big Picture Learning.

Lees het hele verslag van deze Ontmoeting.

Onderling ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren, dat is de opzet van De Ontmoeting. De inspectie en OCW organiseren één of twee keer per jaar een Ontmoeting voor Excellente scholen, maar zeker ook voor andere scholen en besturen uit het po, vo en so. Houd voor meer informatie deze website in de gaten.