De Ontmoeting op 2 oktober 2017

Op maandag 2 oktober organiseren het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs weer een Ontmoeting, ditmaal in Bussum. Het doel van de bijeenkomst is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen. Alle Excellente scholen, maar zeker ook andere scholen en besturen (po, vo en (v)so) zijn van harte welkom om elkaar te inspireren en geïnspireerd te worden.

Wat wérkt nu echt in het onderwijs? Hoe maak je kwaliteit zichtbaar? Welke aanpakken zijn succesvol en hoe kunnen andere scholen daarmee hun voordeel doen? Wat kan uw school leren van de aanpak van andere scholen? Deze vragen staan centraal tijdens de Ontmoeting. 

Na de plenaire opening over lerende netwerken gaan scholen, besturen, OCW, inspectie en juryleden Excellente Scholen in twee workshoprondes met elkaar in gesprek om ervaringen te delen en met en van elkaar te leren. Het aanbod van workshops is zeer gevarieerd. Soms gaat het om een specifieke aanpak of benadering in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Of juist over hoe verschillende sectoren steeds meer naar elkaar toegroeien en steeds beter met elkaar samenwerken. Of over hoe je de sociale veiligheid op school kunt bevorderen. Lees hier meer over de workshops, de locatie en de aanmelding!  

Let op! Het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling voor deze bijeenkomst is groot.