De Ontmoeting 12 oktober 2016

“Normaal zijn wij degenen die iets komen brengen. Nu werden wij geïnspireerd” 

De eerste regionale Ontmoeting op 12 oktober 2016 bestond uit een gevarieerd publiek: schoolleiders, directeuren en bestuurders van (Excellente) scholen uit het primair, voorgezet en speciaal onderwijs, ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Rond 14.00 uur liep de plenaire zaal van Grand Hotel Wientjes in Zwolle aardig vol voor een gevarieerd middagprogramma met als centraal thema maatwerk & talentontwikkeling.

Lagerhuis opstelling nodigt uit voor discussie

Zowel directeur generaal po/vo van het ministerie van OCW, Alida Oppers, als directeur primair onderwijs van de inspectie van het onderwijs, Rutger Meijer, en directeur van het Baarnsch Lyceum Henk van Ommen, gingen met de zaal in gesprek. Er ontstond een levendige discussie over o.a. de overgang van po naar vo, de nieuwe rol van de inspectie en de waardering ‘goed’. Dagvoorzitter Dick-Gert Smid zorgde ervoor dat iedereen die wilde aan het woord kwam. Onderaan dit bericht ziet u een foto impressie.

Verdiepende deelsessies

Alle deelnemers konden meedoen aan een deelsessie naar keuze waarin gedurende 75 minuten ervaringen werden gedeeld en  er discussie ontstond over de onderstaande thema's:
1. Talentontwikkeling: overgang po/vo 
2. Maatwerk en passend onderwijs: preventie lees- en spellingsproblemen
3. Talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren
4. Brede talentontwikkeling en het curriculum
5. Maatwerk bij examinering: wat kan al en is dat genoeg?

Reacties deelnemers op deelsessies

  • “Erg fijn en inspirerend om weer andere medewerkers van excellente scholen, ministerie van OCW en de inspectie te ontmoeten”.
  • “Grote diversiteit aan mensen. Veel invalshoeken”.
  • “Het ging over leerlingen. Top!”
  • “Kleine deelsessie is waardevol”.
  • “Goede diepgaande, gepassioneerde en respectvolle discussie".

Aanleiding Ontmoetingen en agenda volgende Ontmoetingen

De aanleiding voor deze reeks Ontmoetingen is om op regionale schaal kleine bijeenkomsten te organiseren. (Excellente) scholen kunnen met elkaar in gesprek gaan, elkaar inhoudelijk inspireren, van gedachten wisselen en ervaringen delen. Initiatiefnemers van deze bijeenkomsten zijn het ministerie van OCW en de inspectie.  

De eerstvolgende Ontmoeting staat gepland in het voorjaar van 2017 in Eindhoven.