De jury Excellente Scholen zoekt juryleden primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs

De onafhankelijke jury Excellente Scholen zoekt nieuwe juryleden primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (gespecialiseerd onderwijs). Als je belangstelling hebt en je herkent jezelf in ons profiel, reageer dan uiterlijk 12 augustus 2022.

Erkennen en waarderen van Excellente scholen om het onderwijs in Nederland te stimuleren

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere kwaliteit. De overheid wil graag dat zulke kwaliteit voor iedereen zichtbaar wordt - als erkenning voor de inzet en de prestaties én als mogelijke inspiratie voor anderen. Daarom kunnen scholen zich aanmelden bij de onafhankelijke jury Excellente Scholen. Het predicaat Excellente School wordt toegekend aan scholen die in de basis al goed zijn maar die bovendien uitblinken met een specifiek profiel. Dat kan bijvoorbeeld een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod zijn, of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Het traject Excellente Scholen helpt bijzondere voorbeelden in het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen, en wil bijdragen aan een onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is expertise te delen en te streven naar voortdurende ontwikkeling. Als jurylid voortgezet onderwijs kan jij daar een belangrijke rol in spelen. 

Wat houdt het werk van een jurylid Excellente Scholen voortgezet onderwijs in?

De jury Excellente Scholen heeft een onafhankelijke positie, onder eindverantwoordelijkheid van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. Waar de inspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs, onderzoekt de jury vanuit het waarderend kader het excellentieprofiel van de school en het succes daarvan. De jury kan uitgaan van deze werkwijze omdat de inspectie zich reeds heeft overtuigd van de basiskwaliteit en de waardering Goed heeft gegeven. Deze waardering is een voorwaardelijke stap in het traject van excellentie. Waarderend onderzoek houdt in dat de jury op zoek gaat naar mooie voorbeelden en succeservaringen die aansluiten bij de kwaliteitsaspecten die de jury hanteert. De vraag is dan wat gewerkt heeft om die voorbeelden en successen te bereiken en hoe de school dat zou kunnen versterken en ontwikkelen.

Wat betekent dat in de praktijk?

Je doet dossieronderzoek, je bezoekt scholen, je voert gesprekken met medewerkers, leerlingen en bijvoorbeeld ouders van de aangemelde scholen, en je stelt juryrapporten op. Daarnaast komen we per jaar tienmaal als voltallige jury bij elkaar in de omgeving van Utrecht (stad). Hier spreken we over de ontwikkelingen in het onderwijsveld die relevant zijn voor het traject. Er is doorlopend aandacht voor verdere versterking van inhoud en proces van het traject en onze werkwijze. om de kwaliteit hoog te houden. De jury werkt volgens de methode van waarderend onderzoeken en schrijven. Evaluatie van het voorafgaande traject is een vast onderdeel.

Wie ondersteunt de jury?

De dagelijkse organisatie van het traject Excellente Scholen wordt verzorgd door de Inspectie van het Onderwijs. Maar de juryleden voeren de werkzaamheden voor de waardering van de aangemelde scholen onafhankelijk van de inspectie uit. Wel onderzoekt de inspectie voorafgaand aan de waardering door de jury of de scholen voldoen aan de waardering Goed. Die waardering is voor scholen een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het traject Excellente Scholen.
 

Profiel jurylid Excellente Scholen

Wat mag het onderwijs verwachten dat een jurylid Excellente Scholen in huis heeft? Je hebt ruime kennis van en ervaring met het onderwijs. Je kan aantonen dat je ervaring hebt met waarderend onderzoeken en oordelen binnen het onderwijs (bijvoorbeeld visitatie of intervisie) en hebt zicht op schoolontwikkelingsprocessen. We verwachten verder dat je goed oog hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen. Tevens verwachten we dat je ervaring hebt in waarderend onderzoeken.

Je communicatieve vaardigheden zijn goed, je houding is open, onderzoekend en stimulerend. Uiteraard ben je analytisch vaardig: je kan op basis van de beschikbare informatie tot een scherpe en gedegen waardering komen. Je rapporteert goed en je zet je waardering kernachtig en gestructureerd op papier. Je kunt goed waardering schrijven en zet je ervaring hierbij in. Je bent flexibel en integer.  

De deeljury’s zijn op dit moment op zoek naar personen met een achtergrond als leraar, onderwijsvernieuwer, bestuurder of een achtergrond in begeleiding/opleiden of wetenschap. Voor de deeljury voortgezet onderwijs zijn wij ook op zoek naar een persoon die ervaring heeft vmbo onderwijs. Mocht je niet volledig voldoen aan het gestelde profiel, maar je er verder wel in kan herkennen, dan nodigen wij je ook uit te solliciteren.  
 

Wat biedt de jury Excellente Scholen jou?

Wij bieden je afwisselende en zinvolle werkzaamheden in een hechte groep van betrokken en bevlogen onderwijscollega’s. Leden van de jury ontvangen een vergoeding per dagdeel. Deze vergoeding betreft per vergadering 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, dat is momenteel ongeveer € 300 netto. De totale vergoeding is variabel en afhankelijk van het aantal bijgewoonde jurybijeenkomsten en uitgevoerde waarderingsactiviteiten. De vergoeding valt onder de Wet Normering Topinkomens. Dat betekent dat een jurylid alleen een vergoeding kan ontvangen voor zover het jurylid in kwestie het maximum uit deze wet nog niet bereikt heeft. 
 

Belangstelling?

Heb je belangstelling om als jurylid scholen te erkennen en te waarderen die het op een bepaald profiel  excelleren? Dan zien we je reactie graag tegemoet. Stuur een mail met je sollicitatiebrief en CV in 1 bestand naar excellentescholen@onderwijsinspectie.nl. Reageren kan tot en met 12 augustus 2022. 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met het projectteam Excellente Scholen, Ingrid Bartels via excellentescholen@onderwijsinspectie.nl of telefoon 06 46 06 78 26.

Wil je meer weten over het traject? Ga dan naar de website van Excellente Scholen. Wil je specifiek meer weten over de jury? Ga dan naar de pagina over de jury op de website van Excellente Scholen
 

Vacature

Juryleden Excellente Scholen primair onderwijs, voortgezet onderwijs & speciaal onderwijs (gespecialiseerd onderwijs)

Tijdsinvestering

Voorbereiden en bijwonen van 10 jurybijeenkomsten à 3 uur per bijeenkomst per jaar, plus voorbereiding. Ga daarnaast uit van een investering van 1 à 2 dagen in december en 10 tot 20 dagen in de maanden januari, februari en maart voor de voorbereiding van, deelname aan en afronding van schoolwaarderingsactiviteiten.   

Vergoeding

Een vast bedrag per dagdeel.

Duur aanstelling

Benoeming van ten minste 1 jaar als proefperiode en na dit jaar een benoeming van nog 2 jaar extra.