Jury Excellente Scholen

De jury Excellente Scholen beoordeelt de excellentieprofielen. Juryleden werken onafhankelijk van de inspectie.

Samenstelling

De jury Excellente Scholen bestaat uit een voorzitter en drie deeljury’s: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Jury Excellente Scholen
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Op de foto staan de juryleden. Van links naar rechts: Joke van Putten (po), Mirjam Heemskerk (voorzitter deeljury so), Matthijs van de Woestijne (vo), Ben Sanders (po), Hanneke Taat (voorzitter deeljury vo), Chris van den Berg (vo), Mees Hakkenberg (vo), Jan Kraayenbrink (so), Cindy te Ronde (po), Rikus Renting (so), Paul Zevenbergen (juryvoorzitter), Mariet Thalens (po), Gea Boersema (po), Eveline Miltenburg (po), Jan-Pieter van Bruchem (so), Quincy Elvira (vo), Lia Vermeulen (po) Op de voorgrond van links naar rechts: Patrick van Schaik (vo), Paul Hennissen (voorzitter deeljury po), Yvonne Uiterwijk Winkel (po) Niet op de foto: Karena Water (vo), Bas Timmermans (po), Femke Hovinga (po), Mascha Stolk (po), Jessy van Meer (so), Sanne Vleeming (so)

Excellentieprofielen beoordelen

Juryleden beoordelen de excellentieprofielen aan de hand van een aantal voorwaarden. Ze gaan hiervoor in gesprek met kandidaat-Excellente scholen. Ook gaan juryleden bij scholen op bezoek. Het beoordelen gebeurt onafhankelijk van de inspectie. Wel verzorgt de inspectie de logistieke ondersteuning.

De jury adviseert in het najaar de Inspecteur-generaal van het Onderwijs welke scholen in aanmerking komen voor het predicaat Excellente School. De Inspecteur-generaal besluit tot het toekennen van de predicaten.

Gedragscode jury Excellente Scholen: richtlijnen onafhankelijkheid

Onderstaand worden de richtlijnen beschreven die de jury Excellente Scholen hanteert om de onafhankelijkheid van het juryoordeel te waarborgen.

Juryleden voeren geen beoordelingsactiviteiten uit bij scholen waarmee zij dusdanig verbonden zijn dat de onafhankelijkheid van het juryoordeel ter discussie kan worden gesteld. Een individueel jurylid is verplicht aan de jury kenbaar te maken wanneer hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn/haar beoordeling van een school een onafhankelijk oordeel in de weg staat. Wanneer een dergelijke school besproken wordt in de jury onthoudt het desbetreffende jurylid zich van deelname aan het gesprek en bemoeienis met het eindoordeel.

Een school kan niet deelnemen aan het traject Excellente Scholen wanneer een jurylid door een van de volgende functies verbonden is aan de school:

  • (College van) bestuur of functie op het bestuurskantoor
  • Functie op de school

De jury behoudt zich het recht voor gezamenlijk een besluit te nemen over functies anders dan die hierboven beschreven worden maar die wel op gespannen voet staan met de onafhankelijkheid.

De gedragscode jury Excellente Scholen is gepubliceerd op 8 december 2017.