De jury Excellente Scholen zoekt een juryvoorzitter

De onafhankelijke jury Excellente Scholen zoekt een nieuwe juryvoorzitter. Als je belangstelling hebt en je herkent jezelf in ons profiel, reageer dan uiterlijk 15 april 2021!

Erkennen en waarderen van scholen met een specifiek excellentieprofiel of met bijzondere kwaliteiten om het onderwijs in Nederland te stimuleren

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere kwaliteit. De overheid wil graag dat zulke kwaliteit voor iedereen zichtbaar wordt - als erkenning voor de inzet en de prestaties én als mogelijke inspiratie voor anderen. Daarom kunnen scholen zich aanmelden bij de onafhankelijke jury Excellente Scholen. Het predicaat Excellente School wordt toegekend aan scholen die in de basis al goed zijn maar die bovendien uitblinken met een specifiek profiel. Dat kan bijvoorbeeld een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod zijn, of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Het traject Excellente Scholen helpt bijzondere voorbeelden van het Nederlandse onderwijs in het primair-, (voortgezet) speciaal-, en voortgezet onderwijs voor het voetlicht te brengen, en wil bijdragen aan een onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is expertise te delen en te streven naar voortdurende ontwikkeling.

Wat houdt het werk van de juryvoorzitter Excellente Scholen in?

Bij de voorzitter voor de onafhankelijke jury Excellente Scholen denken we aan een charismatisch persoon, die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het traject Excellente Scholen. Iemand die mogelijkheden ziet en in oplossingen denkt. Met een visie waar we met het traject naar toe willen.

Die betrokken is bij het traject en daarmee affiniteit heeft en stevig de meerwaarde van het traject naar voren brengt. De beoogde voorzitter heeft bovendien op bestuurlijk niveau de juiste sensitiviteit en contacten om het project extern aansprekend uit te dragen en strategisch goed te positioneren.

Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met het voorzitterschap.

De voorzitter geeft ruimte aan de professionals die zitting hebben in de jury en zorgt voor draagvlak, verbinding en een prettige sfeer binnen de jury. Beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden. Weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden en informatie te bundelen. Neemt verantwoordelijkheid voor de besluitvorming.

Werkt samen met de Inspectie van het Onderwijs in dit project Excellente Scholen. Kent de verhoudingen en de verantwoordelijkheden in deze relatie.

Brede kennis van het onderwijs en van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en schoolontwikkelingen is noodzakelijk. Bekend zijn met of belangstelling hebben voor waarderend onderzoeken en schrijven is een pré.

Competenties juryvoorzitter Excellente Scholen

 • verbindend
 • heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en of politieke verhoudingen
 • nieuwsgierig
 • visionair
 • inspirerend.

Eigenschappen juryvoorzitter

 • open en toegankelijk, is transparant over ontwikkelingen
 • ruime kennis van het onderwijs, met duidelijke affiniteit met de sectoren primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs
 • bestuurlijke ervaring
 • netwerker en vooral ook in institutionele zin (raden, overheid, instellingen)
 • bekend met of openstaand voor waarderend perspectief
 • inhoudelijk betrokken
 • humor
 • wil zich bij voorkeur vastleggen voor minimaal 3 jaar.

Werkzaamheden juryvoorzitter

 • leidt de maandelijkse jurybijeenkomsten, evenals het voorzittersoverleg met de deeljuryvoorzitters van de verschillende sectoren
 • stelt samen met de projectleider de agenda op
 • woont als toehoorder enkele van de voorbereidingsgesprekken en jurybezoeken bij
 • heeft overleg met de verantwoordelijke directeur binnen de Inspectie van het Onderwijs
 • legt contact en onderhoudt dit met de vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau.

Wat biedt de jury Excellente Scholen jou?

Wij bieden je heel afwisselende en zeer zinvolle werkzaamheden in een hechte groep van betrokken en bevlogen onderwijscollega’s. De voorzitter van de jury ontvangt een vergoeding per bijeenkomst. Deze vergoeding betreft per vergadering 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, dat is momenteel ongeveer € 362,23 netto. De totale vergoeding is variabel en afhankelijk van het aantal bijgewoonde jurybijeenkomsten en uitgevoerde beoordelingsactiviteiten. De vergoeding valt onder de Wet Normering Topinkomens. Dat betekent dat een juryvoorzitter alleen een vergoeding kan ontvangen voor zover de juryvoorzitter in kwestie het maximum uit deze wet nog niet bereikt heeft.

Belangstelling?

Heb je belangstelling om als juryvoorzitter aan de slag te gaan? Dan zien we je reactie graag tegemoet. Stuur een mail met je sollicitatiebrief en CV in één bestand naar excellentescholen@onderwijsinspectie.nl. Reageren kan tot en met 15 april 2021.

De gesprekken zullen in principe plaatsvinden 20 en 26 mei 2021

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Hanneke Taat (voorzitter deeljury vo) telefoon 06 52 61 85 91. Of met het projectteam Excellente Scholen via excellentescholen@onderwijsinspectie.nl of telefonisch met Joke Verschraagen (projectleider) 06 52 35 43 86 of Ingrid Bartels (projectmedewerker) 06 46 06 78 26.

Wil je meer weten over het traject? Ga dan naar de website van Excellente Scholen. Wil je specifiek meer weten over de jury? Ga dan naar de pagina over de jury op de website van Excellente Scholen.

Vacature

Juryvoorzitter Excellente Scholen

Tijdsinvestering

Voorbereiden en bijwonen van acht jurybijeenkomsten per jaar, plus voorbereiding. Netwerken. Ga daarnaast uit van het bijwonen van enkele voorbereidingsgesprekken, jurybezoeken en de onthulling van het predicaat.    

Vergoeding

Een vast bedrag per bijeenkomst.

Duur aanstelling

Benoeming bij voorkeur voor ten minste drie jaar.

Beeld: ©Rijksoverheid