De jury Excellente Scholen zoekt juryleden voortgezet onderwijs

De onafhankelijke jury Excellente Scholen zoekt nieuwe juryleden voortgezet onderwijs. Als je belangstelling hebt en je herkent jezelf in ons profiel, reageer dan uiterlijk 12 november 2020.

Erkennen en waarderen van Excellente scholen om het onderwijs in Nederland te stimuleren

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere kwaliteit. De overheid wil graag dat zulke kwaliteit voor iedereen zichtbaar wordt - als erkenning voor de inzet en de prestaties én als mogelijke inspiratie voor anderen. Daarom kunnen scholen zich aanmelden bij de onafhankelijke jury Excellente Scholen. Het predicaat Excellente School wordt toegekend aan scholen die in de basis al goed zijn maar die bovendien uitblinken met een specifiek profiel. Dat kan bijvoorbeeld een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod zijn, of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Het traject Excellente Scholen helpt bijzondere voorbeelden van het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen, en wil bijdragen aan een onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is expertise te delen en te streven naar voortdurende ontwikkeling. Als jurylid voortgezet onderwijs kan jij daar een belangrijke rol in spelen. 

Wat houdt het werk van een jurylid Excellente Scholen voortgezet onderwijs in?

Als jurylid Excellente Scholen voortgezet onderwijs beoordeel je samen met je medejuryleden de aangedragen excellentieprofielen van scholen voor voortgezet onderwijs. Je verifieert of het genoemde excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd door de school, herkenbaar is en doorwerkt in de gehele organisatie, en of het profiel past binnen de visie van de school. Dit doe je aan de hand van het beoordelingskader dat de jury heeft opgesteld (lees meer over het beoordelingskader van de jury). Het excellentieprofiel staat centraal in de beoordeling door de jury.

Wat betekent dat in de praktijk? Je doet dossieronderzoek, je bezoekt scholen, je voert gesprekken met medewerkers, leerlingen en bijvoorbeeld ouders van de aangemelde scholen, en je stelt juryrapporten op. Daarnaast komen we per jaar acht maal als voltallige jury bij elkaar in de omgeving van Utrecht (stad). Hier spreken we over de ontwikkelingen in het onderwijsveld die relevant zijn voor het traject. Er is doorlopend aandacht voor verdere versterking van inhoud en proces van het traject en onze werkwijze. om de kwaliteit hoog te houden. De jury werkt volgens de methode van waarderend onderzoeken en schrijven. Evaluatie van het voorafgaande traject is een vast onderdeel.

De dagelijkse organisatie van het traject Excellente Scholen wordt verzorgd door de Inspectie van het Onderwijs. Maar de juryleden voeren de werkzaamheden voor de beoordeling van de aangemelde scholen onafhankelijk van de inspectie uit. Wel onderzoekt de inspectie voorafgaand aan de beoordeling door de jury of de scholen voldoen aan de waardering Goed. Die waardering is voor scholen een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het traject Excellente Scholen.

Profiel jurylid Excellente Scholen

Wat mag het onderwijs verwachten dat een jurylid Excellente Scholen in huis heeft? Je hebt ruime kennis van en ervaring met het onderwijs. Je kan aantonen dat je ervaring hebt met kwaliteitszorg en beoordelingssituaties in het onderwijs (bijv. visitatie of intervisie) en hebt zicht op schoolontwikkelingsprocessen. We verwachten verder dat je goed oog hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen.

Je communicatieve vaardigheden zijn goed, je houding is open, onderzoekend en stimulerend. Uiteraard ben je analytisch vaardig: je kan op basis van de beschikbare informatie tot een scherp en gedegen oordeel komen. Je rapporteert goed en je zet snel je oordeel kernachtig en gestructureerd op papier. Je bent flexibel en integer.

De deeljury voortgezet onderwijs is op dit moment op zoek naar personen met een achtergrond als leerkracht, onderwijsvernieuwer, bestuurder of een achtergrond in begeleiding/opleiden? of wetenschap. Mocht je hierdoor niet volledig voldoen aan het gestelde profiel, maar je er verder wel in herkennen, dan nodigen wij je ook uit te solliciteren. 

Wat biedt de jury Excellente Scholen jou?

Wij bieden je heel afwisselende en zeer zinvolle werkzaamheden in een hechte groep van betrokken en bevlogen onderwijscollega’s. Leden van de jury ontvangen een vergoeding per bijeenkomst. Deze vergoeding betreft per vergadering 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, dat is momenteel ongeveer €278,64 netto. De totale vergoeding is variabel en afhankelijk van het aantal bijgewoonde jurybijeenkomsten en uitgevoerde beoordelingsactiviteiten. De vergoeding valt onder de Wet Normering Topinkomens. Dat betekent dat een jurylid alleen een vergoeding kan ontvangen voor zover het jurylid in kwestie het maximum uit deze wet nog niet bereikt heeft.

Belangstelling?

Heb je belangstelling om als jurylid scholen te erkennen en te waarderen die het op een bepaald profiel op excelleren? Dan zien we je reactie graag tegemoet. Stuur een mail met je sollicitatiebrief en CV in één bestand naar excellentescholen@onderwijsinspectie.nl. Reageren kan tot en met 12 november 2020.

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met het projectteam Excellente Scholen via excellentescholen@onderwijsinspectie.nl of telefoon 06 46 06 78 26

Wil je meer weten over het traject? Ga dan naar de website van Excellente Scholen. Wil je specifiek meer weten over de jury? Ga dan naar de pagina over de jury op de website van Excellente Scholen.

Vacature

Juryleden Excellente Scholen voortgezet onderwijs

Tijdsinvestering

Voorbereiden en bijwonen van acht jurybijeenkomsten à drie uur per bijeenkomst per jaar, plus voorbereiding. Ga daarnaast uit van een investering van één à twee dagen tussen half juni en begin juli en tien tot twintig dagen in de maanden september, oktober en november voor de voorbereiding van, deelname aan en afronding van schoolbeoordelingsactiviteiten.   

Vergoeding

Een vast bedrag per bijeenkomst.

Duur aanstelling

Benoeming van ten minste één jaar.

Beeld: ©Rijksoverheid