Overzicht Excellente scholen 2015

Welke scholen hebben het predicaat Excellente School 2015 toegekend gekregen, hoe ziet hun excellentieprofiel eruit en wat is de regionale spreiding?