Geldigheid predicaat Excellente School

Het predicaat Excellente School is inprincipe 3 jaar geldig, op voorwaarde dat de school de huidige lijn voortzet en gedurende de hele looptijd de waardering Goed heeft. Door de coronacrisis is de planning van het traject Excellente Scholen een aantal keer aangepast. Ook is in deze periode besloten om het predicaat Excellente School voortaan in schooljaren toe te kennen. Hierdoor zijn er wat wijzigingen in de geldigheidsduur van het predicaat Excellente School. Op deze pagina leest u tot wanneer de predicaten geldig zijn. 

Geldigheid predicaat Excellente School 2021/2022 – 2024/2025

Geldigheid predicaat Excellente School 2021/2022 - 2024/2025
Scholen Periode
Scholen die het predicaat continueren Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2025*
Scholen die zich voor het eerst aanmelden Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025*
Scholen die het predicaat al eens ontvingen en niet verlengden Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025*
Anders Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025*

Geldigheid predicaat Excellente School 2019

Het predicaat Excellente School 2019 is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

Geldigheid predicaat Excellente School 2018

Het predicaat Excellente School 2018 is geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.