Scholen

Het traject Excellente Scholen is in 2012 gestart. Sinds die tijd ontvingen ieder jaar vele scholen het predicaat Excellente School. Welke 130 scholen zijn vorig jaar Excellente school 2015-2017 geworden, hoe ziet hun excellentieprofiel eruit en wat is de regionale spreiding?