Fase 5 Rapportage en beoordeling door de jury (september – december 2018)

Na elk jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft hierin haar bevindingen weer per onderdeel van het beoordelingskader dat zij hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel.

De jury baseert haar bevindingen op de beschrijving van het excellentieprofiel van uw school, een dossieronderzoek, de dialoog en het jurybezoek. Op basis van de bevindingen concludeert de jury of de school het predicaat toekomt en adviseert ze de inspecteur-generaal van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School.