Fase 3 Dialoog (half juni – begin juli 2018)

Tussen half juni en begin juli voerde de school een dialoog met twee leden van de onafhankelijke jury van Excellente Scholen.

De dialoog is een startgesprek over het excellentieprofiel. De jury stelt de school vragen over het excellentieprofiel en de school kan het excellentieprofiel verder toelichten. Aan het einde van de dialoog geeft de jury de school mondelinge aandachtspunten voor het jurybezoek mee. De school kan op grond van de dialoog nooit uitgesloten worden van het traject Excellente Scholen. De dialogen vinden op afspraak plaats op centrale locaties in het land.