Fase 2 Onderzoek door inspectie (februari – half juni 2018)

De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is een voorwaarde voor deelname aan het traject Excellente Scholen. Aangemelde scholen die begin 2018 nog geen waardering Goed van de inspectie hadden, hebben tussen februari en half juni 2018 een onderzoek naar Goed gekregen.

Lees meer over de waardering Goed op de website van de inspectie. Heeft u vragen over de waardering Goed? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie.

Overgangsregeling 2018

Tijdens Excellente Scholen 2018 was er een overgangsregeling voor toelating tot het traject. Deze regeling gold voor scholen die onderzocht zijn met het Onderzoekskader 2017, waarbij niet alle standaarden zijn beoordeeld. Heeft u vragen over details van deze overgangsregeling, stuur dan een e-mail naar excellentescholen@onderwijsinspectie.nl.

Scholen die zijn toegelaten tot Excellente Scholen 2018 via de overgangsregeling beschikken niet over de officiële waardering Goed en toelating tot het traject geeft hier geen recht op. Deze overgangsregeling geldt niet meer in 2019.