Wat zijn Excellente scholen?

Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel.

Tekst in afbeelding: Excellentie is goed zijn en beter worden

Ieder excellentieprofiel is uniek
Scholen onderscheiden zich van elkaar door hun excellentieprofiel. Dit kan bijvoorbeeld een innovatief onderwijsaanbod zijn, gericht op techniek of burgerschap. Of een onderscheidende aanpak bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.Scholen kunnen op veel verschillende manieren excellent zijn. Daarom geven scholen bij het aanmelden zelf aan waar ze excellent in zijn. Om het predicaat Excellente School te ontvangen moet het excellentieprofiel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Positieve energie
Aan het traject Excellente Scholen meedoen maakt scholen enthousiast en geeft energie. Scholen zijn trots op zichzelf en leren veel. Ook van elkaar. Voor bestuur, schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders is het predicaat een groot compliment voor hun inzet. Bovendien stimuleert het om het onderwijs verder te verbeteren.

Onafhankelijke jury beoordeelt excellentieprofielen
De inspectie organiseert het traject Excellente Scholen. Scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich in het voorjaar aanmelden. We onderzoeken daarna eerst de algemene onderwijskwaliteit. Een onafhankelijke jury beoordeelt de excellentieprofielen. De uitreiking van de predicaten vindt aan het begin van het daaropvolgende jaar plaats. De eerstvolgende uitreiking is in januari 2018.