SBO De Dolfijn ontving in januari 2017 het predicaat Excellente School

Bekijk de video over het bijzondere excellentieprofiel van deze school, met maatwerk voor iedere leerling.

(Beeldtekst: SBO De Dolfijn - Excellente school.)

JENS: Ik vind dit echt een superschool.
Het is gewoon echt fijn. De meesters en juffen, die helpen je heel goed.
MEASSEA: Ze geven je tijd als je iets moeilijk vindt ze luisteren ook naar je ideeën.
KEANU: Hele fijne school. Heel prettig om er te zijn.

(Kinderen op een speeltoestel.)

SONJA HAS: De Dolfijn is een SBO-school een school voor speciaal basisonderwijs en een basisschool in al z'n facetten.
MICHELE PORTENGEN: Ik werk hier al acht jaar met plezier omdat ik het geweldig vind om samen met de kinderen aan een doel te werken waarbij ouders ook echt een rol hebben om daarin mee te denken.
En de resultaten die je dan haalt, dat is niet alleen een succeservaring voor de kinderen, maar ook voor jou als leerkracht.

(Aldus Michele Portengen-Sambrink Sanderink.)

HAS: Het trotse gevoel dat je krijgt bij Excellent is dat je je werk dat je doet, gewoon goed doet.
Het fantastische hierin is dat de kinderen het ook ervaren als een stuk beloning.
Want toen we hem kregen, was het voor de kinderen ook zoiets van: wauw.
Want zij werkten hier heel hard aan mee.
ERIC SMIT: Wij hebben het moeilijk gehad toen wij erachter kwamen en merkten dat onze zoon niet mee kon in het reguliere onderwijs.
Het is een behoorlijke drempel om te nemen.
Eigenlijk vanaf dag één dat hij echt onderwijs hier heeft gekregen hebben wij een gigantisch fijn gevoel gekregen.
HAS: Het Excellente zit hem in onze hele aanpak.
We hebben hier gesprekken met de ouders en ik vind dat zo goed omdat ik er zelf ook bij mag zijn en omdat het ook over mij gaat.
PORTENGEN: Wat speciaal is voor de Dolfijn, is dat de kinderen naast een eigen verantwoordelijkheid in de groep krijgen het meedenken in hun eigen proces, er een plan opgesteld wordt we maken handelingsplannen en dat maakt elke school maar in dit plan staat ook datgene wat het kind wil en wat de ouders willen.
Het is niet een plan van de leerkracht: dit is wat ik wil bereiken en dit wordt het maar dit is een plan dat opgesteld is waarbij ook de wensen van de kinderen en de ouders meegenomen worden en wij proberen dat ook echt te doen.
Kinderen waarvan we weten dat er mogelijk gedragsproblemen zijn dit wordt aanzienlijk verminderd omdat ze het gevoel hebben dat zij een rol hebben in hun eigen ontwikkeling.
Daardoor zie je dat echt verminderen.
En aan de hand van de didactische ontwikkelingsgrafiek zie je enorm hoge scores, dus dat is echt heel erg leuk.

(Drie vrouwen achter een laptop.)

HAS: Het traject voor het aanvragen van een Excellente School duurt echt een jaar. Het is ontzettend leuk. Wel spannend.
Je bent heel erg bezig weer scherp te krijgen: wat doen wij binnen school.
Je ziet ook meteen weer de punten van: waar kunnen we eigenlijk wel weer een ontwikkeling doormaken.
En de opluchting als je hem krijgt, is toch groot, ja.

(Michele geeft uitleg aan een jongen.)

SMIT: Voor mij is het heel belangrijk dat het een hele goeie school is waarin ik zie dat mijn kind, wat ik veel van de andere ouders ook hoor dat hun kinderen grote stappen maken in hun ontwikkeling.
Met een stoplicht.
PORTENGEN: Het predicaat krijgen van een Excellente School geeft de bevestiging dat je goed bezig bent. Wij werken ontzettend hard en als dat dan door andere mensen gezien wordt en gehoord wordt net zoals kinderen het fijn vinden om gezien en gehoord te worden word je dat nu als leerkracht of als school ook.
Het is het grootste compliment dat je kan krijgen.
Het geeft weer die energie die je nodig hebt, en dat maakt het super.
Ik vind het echt een superschool.
Ik ben heel trots op onze school.
Ik ben echt blij dat ik op deze school zit.

(Aldus Keanu. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2018.)