Praktijkschool Apeldoorn ontvangt predicaat Excellente School 2016-2018

Op 23 januari ontving Praktijkschool Apeldoorn het predicaat Excellente School van Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang.

(Monique Vogelzang heeft een blauwe doos met daarop een wit deksel vast:)

LEVENDIGE MUZIEK

MONIQUE VOGELZANG: Nou, hier zit het in, het predicaat Excellente School en ik mag het nu uitreiken aan de Praktijkschool Apeldoorn.
Waarom? Deze school is echt excellent in het begeleiden van individuele leerlingen het steunen in het maken van hun individuele keuze.
VOGELZANG: En het mooiste wat ik in het juryrapport vond staan is dat in de gesprekken met de leerlingen naar voren kwam dat jullie aangaven: je wordt hier gehoord.
JULIE WOLSINK: Ik vind het een leuke school omdat iedereen heeft z'n eigen richting en iedereen kan doen wat hij leuk vindt.
We hebben heel veel doevakken, dus je doet meer.
Bijvoorbeeld techniek of je gaat koken of je gaat ergens heen met verzorging of je loopt stage.
Dus we zitten niet de hele tijd in de klas.
ISCHA BRENTJENS: Het excellente maakt het vooral dat leerlingen dus kunnen kiezen en dat wij ons onderwijs daarop inrichten.
Dus het onderwijs bepaalt niet wat de leerling doet maar de leerling bepaalt wat wij als onderwijs doen.
ROB VAN LOHUIJZEN: Praktijkonderwijs werkt met individuele leerroutes en wij proberen dat op het maximale uit te voeren zodat hun mogelijkheden volledig tot hun recht komen.
De leerlingen hebben moeite met theoretisch leren en wij gaan dus uit van: wat kan je wel?
En een combinatie met praktijk werkt dan uitstekend, die werkt dan heel goed.
WOLSINK: Ze helpen je echt om aan opleidingen te komen of aan een baan.
Maar op andere scholen is dat niet.
Als je geslaagd bent, dan moet je het zelf uitzoeken en hier helpen ze je helemaal verder.
BRENTJENS: En wij spelen erop in dat leerlingen keuzes kunnen en willen maken en dat ook durven omdat het in het latere leven ook van belang is.
En wij richten daar ons onderwijs op in en de leerling mag dat en gaat dat ook doen.
VAN LOHUIJZEN: Het predicaat Excellente School is het hoogst haalbare, denk ik voor een schoolinstelling.
BRENTJENS: We krijgen nu op twee manieren waardering.
Dat is van de leerlingen zelf en de ouders en alle betrokkenen maar dat dat nu ook met zo'n predicaat Excellente School is dat maakt het helemaal fantastisch.
VOGELZANG: Ze hebben het absoluut verdiend.
Dit team is echt zo betrokken bij hun leerlingen en de begeleiding is echt excellent, is een voorbeeld voor andere scholen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2017.)

DE LEVENDIGE MUZIEK EBT WEG