Evaluatieonderzoek naar het predikaat excellente school

Scholen met zeer goede onderwijsresultaten in brede zin en een herkenbaar excellentieprofiel kunnen zich sinds schooljaar 2012-2013 kandidaat stellen voor het predicaat ‘Excellente School’. Een onafhankelijke jury beoordeelt welke scholen in aanmerking komen voor deze erkenning en draagt deze scholen voor aan staatssecretaris Sander Dekker die de predicaten tijdens een feestelijke bijeenkomst uitreikt aan de Excellente Scholen.