Ook de scholen aan wie het predicaat nog niet is toegekend, vonden het leerzaam om mee te doen aan het traject Excellente Scholen. Zij zagen de aanbevelingen in het schoolrapport als 'bruikbare handvatten om hun onderwijs op bepaalde onderdelen te verbeteren en een stimulans om te werken aan de onderwijskwaliteit'.