De Ontmoeting 12 oktober 2016

De eerste Ontmoeting was op 12 oktober 2016 in de Wientjes in Zwolle.
Thema: Maatwerk en talentontwikkeling. 
De directeur-generaal PO/VO van OCW, Alida Oppers, en de directeur Primair Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs, Rutger Meijer spraken tijdens plenair  deel. Daarna waren de deelsessies rondom het thema.

Deelsessies:

  • Thema 1: Talentontwikkeling: overgang po / vo – sector overstijgend
  • Thema 2: Maatwerk en passend onderwijs: Preventie lees- en spellingsproblemen - sector overstijgend
  • Thema 3: Talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren – sector overstijgend
  • Thema 4: Brede talentontwikkeling en het curriculum – sector overstijgend 
  • Thema 5: Maatwerk bij examinering: wat kan er al en is dat genoeg? – specifiek vo

Reacties van deelnemers na afloop van eerste Ontmoeting

"In ons eigen netwerk zijn wij degenen die iets komen brengen, maar nu halen wij ook echt. Wij krijgen nu eens iets terug. We worden gevoed."

"Ik vind het ontmoeten van elkaar belangrijk. Dat je met mensen van zowel ministerie, inspectie en het veld , met elkaar praat over onderwijs."

"Je wordt geïnspireerd. Dat voorkomt navelstaren."

"Bijeenkomst is goed om iets te kunnen delen. Je zit hier tussen mensen met heel veel ambitie en wauw, er is heel veel te halen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat maak ik niet vaak mee."

"We werden bevestigd op de goede weg te zijn."

"Het is een kans om collega-scholen te ontmoeten. Netwerken is belangrijk voor mij."

"Mensen die vanuit passie en gedrevenheid het beste willen voor het onderwijs. Die kwam ik hier tegen!"

"Enthousiasme en ook blij met wat we hebben en hoever we gekomen zijn. De basis hebben we met elkaar op orde. Ruimte voor talent ontwikkeling bij leerkracht en leerling."