Onderling ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren, dat is de opzet van De Ontmoeting. De inspectie en OCW organiseren één of twee keer per jaar een Ontmoeting voor Excellente scholen, maar zeker ook voor andere scholen en besturen uit het po, vo en so.

Ontmoet Excellente Scholen en krijg inspiratie op de Ontmoeting op 1 oktober

Wat werkt nu echt in het onderwijs? Welke aanpakken zijn succesvol en hoe kunnen andere scholen daarmee hun voordeel doen? Wat maakt uw school bijzonder?

Tijdens de Ontmoeting op 1 oktober kunt u in gesprek gaan met (Excellente) scholen, besturen, het ministerie van OCW, de inspectie en juryleden Excellente Scholen. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Kwaliteit zichtbaar maken én overdragen, dat is het doel! Zet de datum vast in uw agenda, de uitnodiging met het programma volgt binnenkort.