Onderling ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren, dat is de opzet van De Ontmoeting. De inspectie en OCW organiseren 1 of 2 keer per jaar een Ontmoeting voor Excellente scholen, maar zeker ook voor andere scholen en besturen uit het po, vo en so.

Scholen kunnen veel van elkaar leren. Dat bleek tijdens de Ontmoeting op 1 oktober 2018 in Nieuwegein. Hier troffen ambitieuze scholen, met en zonder het predicaat Excellente School, elkaar. Aan de hand van verschillende workshops werd ingegaan op het thema ‘Delen, leren en inspireren’.