Onderling ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren, dat is de opzet van De Ontmoeting. De inspectie en OCW organiseren 1 of 2 keer per jaar een Ontmoeting voor Excellente scholen, maar zeker ook voor andere scholen en besturen uit het po, vo en so.

De Ontmoeting op 1 oktober 2018: Ontmoet Excellente Scholen en krijg inspiratie

Op maandagmiddag 1 oktober bent u van harte welkom bij de Ontmoeting in Nieuwegein. Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs nodigen alle (Excellente) scholen en besturen (po, vo en (v)so) uit die elkaar willen inspireren en geïnspireerd willen worden. ‘Delen, leren, inspireren’ is het motto van deze Ontmoeting.

U kunt zich op de website van Buro Bombarie aanmelden als deelnemer.