42 scholen ontvangen predicaat Excellente school 2023-2026

Vandaag is een feestelijke dag voor de 42 scholen die vanaf nu het predicaat Excellente school 2023-2026 mogen dragen. De predicaten zijn voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. Deze predicaten zijn toegekend op basis van de adviezen van de jury Excellente scholen. Dit is de laatste keer dat het predicaat Excellente school wordt uitgereikt.

Excellente scholen blinken uit met een specifiek profiel

Ook dit jaar zag de jury weer veel mooie voorbeelden van excellentieprofielen. Bijvoorbeeld de Zalmplaatschool in Rotterdam-Hoogvliet die uitblinkt in inclusiviteit. Hier is het onderwijs zo ingericht dat leerlingen uit het s(b)o en thuiszitters weer een plek krijgen in het reguliere onderwijs. Ook in Amersfoort wordt er met succes gewerkt aan gelijke kansen, namelijk op de OBS ’t Spectrum. Het thema basisvaardigheden vraagt en verdient eveneens aandacht. Zo zien we bij De Kinderboom in Amsterdam dat er veel tijd besteed wordt aan taal, lezen, rekenen en wiskunde, en dat de school inzet op scholing en verdieping van de instructievaardigheden. Er zijn veel initiatieven die bij de basis op orde horen, zoals ‘De leraar doet ertoe’. Bij RGS ’t Rijks in Bergen op Zoom worden 2 predicaten Excellente school uitgereikt. We zien een mooi voorbeeld van burgerschap op het vmbo. De school geeft burgerschap op een passende manier en in verbinding met bedrijven, instellingen en het mbo vorm.
De Johan de Witt Scholengroep in de Haagse Schilderswijk biedt uitstekend inclusief onderwijs op alle niveaus binnen een grootstedelijke en internationale context en krijgt 6 predicaten. 
Een overzichtskaart van alle Excellente scholen vindt u op de website bij Scholen met het predicaat.  

Traject Excellente scholen 2023-2026

In de afgelopen periode hebben 51 scholen/schoolsoorten (binnen het primair, voortgezet en speciaal onderwijs) deelgenomen aan het traject Excellente scholen. Hun profielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een voorbereidingsgesprek en een jurybezoek. 42 scholen hebben het predicaat uiteindelijk ontvangen.

Laatste keer Excellente scholen; op zoek naar nieuwe manieren om kwaliteit te waarderen en te stimuleren 

Sinds april is bekend dat de waardering Goed in het funderend onderwijs en het predicaat Excellente school worden afgeschaft per 1 augustus 2023. Het huidige traject Excellente scholen 2023 – 2026 is de hekkensluiter. Aanleiding van deze besluiten was een motie in de Tweede Kamer. Ondanks dat dit de laatste lichting Excellente scholen wordt, blijft het belangrijk om scholen te stimuleren om meer te doen dan het wettelijke minimum. Op korte termijn start de inspectie met een evaluerend onderzoek naar de stimulerende functie van Excellente scholen. De ontwikkelingen kunt u volgen op de website van Excellente scholen.