55 scholen krijgen het predicaat Excellente School

Vandaag hebben 55 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2021/2022-2024/2025 gekregen. Het predicaat is een erkenning voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. Zij mogen het predicaat Excellente School in principe drie schooljaren voeren.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De predicaten zijn toegekend door Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs, op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen. De onthulling was dit jaar ingetogen vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus. Tijdens een online bijeenkomst ontvingen de nieuwe Excellente Scholen onder meer felicitaties van de juryvoorzitter en Alida Oppers, en gingen ze met elkaar in gesprek over hun excellentieprofielen.

β€œDe felicitaties en predicaten voor deze Excellente Scholen zijn dubbel verdiend. Het is immers in deze periode met het coronavirus en bijbehorende beperkingen al een hele grote opgave om het onderwijs te continueren. Als je je daarnaast als school ook nog kunt richten op verdere ontwikkeling, dan verdient dat wat mij betreft een groot compliment.”

Alida Oppers

Beoordeling door jury

In de afgelopen periode namen 63 scholen/schoolsoorten deel aan het traject Excellente Scholen. Hun profielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een voorbereidingsgesprek en een jurybezoek. Het traject kende diverse vertragingen, onder meer vanwege de schoolsluitingen als gevolg van het coronavirus.

Overzicht Excellente Scholen

Op www.excellentescholen.nl vindt u een overzichtskaart met alle Excellente Scholen. Vandaag zijn daar 20 scholen in het primair onderwijs, 26 scholen in het voortgezet onderwijs en 9 scholen in het speciaal onderwijs aan toegevoegd. Vanaf nu dragen 196 scholen of schoolsoorten het predicaat Excellent: 58 scholen in het primair onderwijs, 111 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en 27 scholen in het speciaal onderwijs.

Onderwijs verbeteren door stimuleren ambities en verbeteren kennis

Het belangrijkste doel van het traject Excellente Scholen is de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren. De predicaten zijn bedoeld om de ambities van de scholen verder te stimuleren en om te bevorderen dat deze scholen hun kennis delen met andere scholen, zodat scholen kunnen leren van elkaar.