Nieuwe voorzitter jury Excellente Scholen: Paul Zevenbergen

Met ingang van 1 juli 2021 is Paul Zevenbergen de nieuwe juryvoorzitter van het traject Excellente Scholen. Hij neemt het juryvoorzitterschap over van Dorothee van Kammen, die deze rol de afgelopen 3 jaar vervulde.

Nieuwe voorzitter jury Excellente Scholen: Paul Zevenbergen
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Waarderen en inspireren

Paul Zevenbergen bouwt graag voort op wat de jury de afgelopen jaren onder leiding van Dorothee van Kammen bereikt heeft: “Er zijn veel mooie voorbeelden en verhalen over wat scholen allemaal voor elkaar krijgen. Het is belangrijk om deze onder de aandacht te brengen. Om elkaar te inspireren en om van te leren. Als voorzitter van de jury zal ik daar met veel genoegen aan bijdragen.” Paul Zevenbergen heeft, in de rol van bestuurder, (intern) toezichthouder en schoolleider, brede ervaring in het onderwijs. Als oud-jurylid is hij bovendien geen onbekende bij het traject Excellente Scholen.

“Plezierige en inspirerende samenwerking”

Huidig juryvoorzitter Dorothee van Kammen kijkt terug op een plezierige en inspirerende samenwerking met de jury Excellente Scholen. Onder haar begeleiding deed onder meer het waarderend perspectief haar intrede in de werkwijze van de jury. Dorothee van Kammen: “Het waarderend perspectief past goed bij wat de jury wil bereiken: het versterken van het zelfbewustzijn van scholen waar met hart en ziel én met resultaat gewerkt wordt aan het uitbouwen van goed onderwijs met een eigen profiel. En het aanmoedigen van scholen om te delen wat er geleerd is.” Tijdens haar juryvoorzitterschap leverde Dorothee van Kammen ook een belangrijke bijdrage aan een heldere handreiking voor zowel de jury als (aankomende) Excellente scholen, op basis van bevindingen uit het onderzoek ’Kenmerken en voorbeeldfunctie van Excellente Scholen’ door het Kohnstamm Instituut. Het besluit om haar rol als juryvoorzitter neer te leggen, hangt samen met de keuze van Dorothee om zich te focussen op haar rol als directeur-bestuurder van Thomas More Hogeschool.

Traject Excellente Scholen

Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en scholen die uitblinken met een specifiek excellentieprofiel. Het doel van het predicaat is bijzondere onderwijskwaliteit zichtbaar maken en delen. Scholen die beschikken over de waardering Goed van de Inspectie van het Onderwijs kunnen deelnemen aan het traject Excellente Scholen. Deelname aan dit traject kan resulteren in de ontvangst van het predicaat Excellente School. Aan het lopende traject, dat nu in volle gang is, nemen 64 scholen deel. De nieuwe aanmeldingsperiode start 1 september aanstaande en loopt tot 15 oktober. Informatie over de procedure en aanmeldingsformulieren zijn binnenkort te vinden op www.excellentescholen.nl.