Traject Excellente Scholen aangepast

Vanwege de sluiting van de scholen en de nog steeds voortdurende onzekerheid rond het coronavirus is besloten om het huidige en komende traject Excellente Scholen aan te passen. De Inspectie van het Onderwijs heeft hierover voorafgaand aan dit besluit contact gehad met diverse Excellente Scholen, de jury en de sectorraden.

Traject ES 2021-2023: Jurybezoeken verplaatst en nieuwe datum Onthulling

Traject Excellente Scholen 2021-2023
Activiteit Datum
Aanmeldingsperiode  1 april tot en met 10 oktober 2020
Voorbereidingsgesprekken 2 november tot  20 november 2020
Jurybezoeken september, oktober en begin november 2021 
De Onthulling 24 januari 2022

Traject ES 2022-2025: aanmelden vanaf september mogelijk

Traject Excellente Scholen 2022-2025
Activiteit Datum
Aanmeldingsperiode  1 september tot en met 15 oktober 2021
Voorbereidingsgesprekken 29 november tot en met 15 december 2021
Jurybezoeken 10 januari tot en met 11 maart 2022 
De Onthulling juni 2022

Predicaat voortaan in schooljaren

Naast veranderingen in de planning is ervoor gekozen om het predicaat Excellente School voortaan toe te kennen op basis van schooljaren in plaats van kalenderjaren.

Als een school het predicaat Excellente School toegekend krijgt, dan geldt de volgende geldigheid:

Traject Excellente Scholen 2021-2023
Scholen Periode
Scholen die het predicaat continueren Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2025*
Scholen die zich voor het eerst aanmelden Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025*
Scholen die het predicaat al eens ontvingen en niet verlengden Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025*
Anders Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025*
Traject Excellente Scholen 2022-2025
Scholen Periode
Scholen die het predicaat continueren Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025*
Scholen die zich voor het eerst aanmelden Van 1 juli 2022 tot 1 juli 2025
Scholen die het predicaat al eens ontvingen en niet verlengden Van 1 juli 2022 tot 1 juli 2025
Anders Van 1 juli 2022 tot 1 juli 2025

*afwijkende geldigheid, betreft een overgangsperiode

Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap