Rapport ‘Kenmerken en voorbeeldfunctie Excellente scholen’

In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs deed het Kohnstamm Instituut onderzoek naar Excellente scholen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Excellente scholen positief verschillen van scholen met de waardering Goed van de inspectie. Kenmerkend voor Excellente scholen is dat zij de aandacht voor onderwijskwaliteit en de onderwijsvisie van hun school laten doorwerken tot in de haarvaten van de organisatie; de schoolleiding en leraren dragen zorg voor een coherente aanpak die past bij de visie die de school voor ogen heeft. Ook blijkt dat Excellente scholen iets vaker als voorbeeldschool fungeren dan scholen met de waardering Goed en andere scholen.

Het rapport bevat eveneens enkele aanbevelingen aan de inspectie. In het vernieuwde toezicht wordt het bestuur aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van scholen. De onderzoekers wijzen erop dat de kwaliteit van een school door veel meer factoren dan alleen het bestuur wordt beïnvloed. De inspectie is zich daarvan bewust en heeft dit meegenomen in de aanpassingen in het onderzoekskader van 2021.

Lees het rapport ‘Kenmerken en voorbeeldfunctie Excellente scholen’ op de website van het Kohnstamm Instituut.