Delen, leren en inspireren: de Ontmoeting op 1 oktober 2018

Scholen kunnen veel van elkaar leren. Dat bleek bij de Ontmoeting op 1 oktober 2018 in Nieuwegein. Hier troffen ambitieuze scholen, met en zonder het predicaat Excellente School, elkaar. Aan de hand van verschillende workshops werd ingegaan op het thema ‘Delen, leren en inspireren’. Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs organiseerden deze dag, om scholen te stimuleren hun kennis te delen om samen het onderwijs beter te maken.

Medewerkers van verschillende po-, vo- en so-scholen kwamen bijeen om te praten over ambities en ervaringen op hun scholen. Leerlingen van het Cals College openden de dag met muzikale optredens. Tijdens de inlooplunch lieten leerlingen van dezelfde school zien wat ze samen met het bedrijfsleven ontworpen hadden, zoals duurzaam voedsel, een multi-molen voor op zee en zonneceldakpannen. “Het is mooi om te zien dat de leerlingen van deze school de ruimte krijgen om zelf de regie te nemen”, aldus minister Arie Slob over het Cals College. Volgens Slob zijn er grote verschillen tussen het onderwijs uit zijn jeugd en dat van nu. “Ik kom uit een tijd met frontaal onderwijs. Nu is er veel meer dynamiek, waardoor kinderen de kans krijgen meer eigen initiatief te nemen.”

Wat maakt een school excellent?

In het centrale gedeelte kwamen verschillende sprekers aan het woord over wat een school een Excellente school maakt. Juryvoorzitter Excellente Scholen Titia Bredée gaf aan wat voor haar de waarde van het predicaat is: “Een Excellente school herken je doordat het excellentieprofiel door de hele school heen zichtbaar is. Dat bestuur en schoolleiding bijvoorbeeld inzetten op maatwerk, en dat een jonge leerling dat bevestigt. Niet doordat hij het over maatwerk heeft, maar doordat hij zegt: “ze kennen mij, en het is voor het eerst dat ik niet gepest word, en dat ik de hele dag mag leren, en dat ik het ook leuk vind.” En daar doen we het uiteindelijk voor.”

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang zei dat het verbeteren van onderwijs begint met het herkennen van de kwaliteiten van scholen: “Er is veel verschil tussen scholen, dat weten we. Ik vind het belangrijk dat het verschil explicieter wordt. Dat we weten waar het goed gaat, waar het beter kan en waar het beter moet. Want dat geeft de gelegenheid om van elkaar te leren.”

Uiteenlopende workshops

In de workshops was er ruimte voor zeer uiteenlopende onderwerpen. In sommige workshops werd dieper ingegaan op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, zoals in de workshops ‘Omgaan met verschillen’ en ‘Didactisch coachen’. Maar er kwamen ook onderwerpen als ‘Een school waar iedereen welkom is’ en ‘Onderwijs op het tienercollege’ aan bod.

Kennisdeling

Het traject Excellente Scholen is gestart in 2012. Sinds 2015 wordt het georganiseerd door de Inspectie van het Onderwijs. Excellente scholen geven over de gehele breedte goed onderwijs en excelleren en blinken uit in een specifiek excellentieprofiel. Momenteel hebben 248 scholen het predicaat. De bedoeling is dat Excellente scholen met andere geïnteresseerde scholen kennis delen over het terrein waarop ze excelleren. De inspectie wil deze kennisdeling komend jaar verder stimuleren.