Aanmeldingsperiode traject Excellente Scholen 2018 gesloten: 134 aanmeldingen

De aanmeldingsperiode voor het traject Excellente Scholen 2018 is gesloten. Dit jaar hebben 134 scholen/schoolsoorten zich aangemeld. Op dit moment zijn er landelijk 248 Excellente scholen: 83 PO-scholen, 141 VO-scholen en 24 SO-scholen. Het predicaat is drie jaar geldig.  

Zo’n 63% van de aanmelders van dit jaar beschikt over het predicaat Excellente School 2015. Het predicaat Excellente School 2015 loopt af na december 2018.

Verdeling nieuwe aanmeldingen per sector

Primair onderwijs: 41 aanmeldingen, onderverdeeld in:

  • Regulier basisonderwijs: 40
  • Speciaal basisonderwijs: 1

Voortgezet onderwijs: 77 aanmeldingen, onderverdeeld in:

  • Praktijkonderwijs: 6 
  • Vmbo-b: 9
  • Vmbo-k: 7
  • Vmbo-g/t: 17
  • Havo: 13 
  • Vwo: 25

Speciaal onderwijs: 16 aanmeldingen, onderverdeeld in:

  • Speciaal onderwijs: 11 
  • Voortgezet speciaal onderwijs: 5 

Lees meer over het traject Excellente Scholen.