Start aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2018

Scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich vanaf woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Elke school die wil deelnemen levert een beschrijving van het excellentieprofiel aan. Het aanmeldingsformulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel staat open in het Internet Schooldossier (ISD) vanaf 1 november 2017.

Wat is een Excellente school?

Een Excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Een school bepaalt zelf in welke mate en op welke wijze zij zich wil profileren. Het is daarom aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is. En het is aan de onafhankelijke jury om te verifiëren of het aangedragen excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd door de school, herkenbaar is & doorwerkt in de gehele organisatie en of het profiel past binnen de visie van de school. Het aangedragen excellentieprofiel staat centraal in het beoordelen van excellentie.

De waardering Goed

De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is voorwaardelijk voor deelname aan het traject Excellente Scholen. Aangemelde scholen die de waardering Goed van de inspectie nog niet toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Dit betekent dat er niet alleen een aanmeldingsformulier (voor de beschrijving van het excellentieprofiel) aangeleverd wordt door de school, maar ook een zelfevaluatie van de kwaliteit van het onderwijs van de school door het bestuur. Het bestuur toont met de zelfevaluatie aan dat de kwaliteit van het onderwijs op de school de waardering Goed toekomt. Scholen die Goed worden bevonden naar aanleiding van het onderzoek door de inspectie worden toegelaten tot het traject.

Kijk voor de volledige procedure Excellente Scholen 2018 verder op deze pagina.

Aanmelden, meer informatie en inspiratie

Wilt u uw school aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2018 lees dan verder op deze website. Hier is ook meer informatie te vinden over het excellentieprofiel, ervaringen uit voorgaande jaren en de onafhankelijke jury. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon 088 669 60 60. Ter inspiratie wijzen wij u graag op de blog van Bart Engbers, jurylid voortgezet onderwijs, over zijn ervaringen met de jurybezoeken Excellente Scholen.