108 aanmeldingen voor traject Excellente Scholen 2017

Voor het traject Excellente Scholen 2017 hebben zich 108 scholen/schoolsoorten aangemeld. De jury Excellente Scholen en de Inspectie van het Onderwijs zijn zeer tevreden met dit resultaat. Op dit moment zijn er landelijk 184 Excellente Scholen: 54 scholen ontvingen het predicaat in januari 2017 en 130 scholen in januari 2016. Het predicaat is drie jaar geldig.  

Aanmeldingen en predicaten

Verdeling aanmeldingen per sector
Primair onderwijs: 59 aanmeldingen, onderverdeeld in:
o    Regulier basisonderwijs: 58
o    Speciaal basisonderwijs: 1

Voortgezet onderwijs: 40 aanmeldingen, onderverdeeld in:
o    Praktijkonderwijs: 3 
o    Vmbo: 17
o    Havo: 6 
o    Vwo: 14

Speciaal onderwijs: 9 aanmeldingen, onderverdeeld in:
o    Speciaal onderwijs: 3 
o    Voortgezet speciaal onderwijs: 6 

Aanmeldingen en toegekende predicaten door de jaren heen

  2012 2013 2014 2015 2016
Aanmeldingen 165 141 187 210 117
Predicaten 53 76 106 130 54

Regionale spreiding
Alle provincies zijn vertegenwoordigend in het aantal aanmeldingen. Variërend van een aandeel van 1 tot 21 procent. Het aantal aanmeldingen in Zuid-Holland is het grootst (21%), gevolgd door Noord-Brabant (20%) en Noord-Holland (18%). 

Onderzoek door de inspectie
Het is een voorwaarde voor excellentie dat een school algemeen goed onderwijs biedt. Daarom krijgen alle aangemelde scholen van het traject Excellente Scholen 2017 een onderzoek naar de waardering goed dat volledig aansluit bij de werkwijze van het Onderzoekskader 2017*.  Scholen die Goed worden bevonden worden toegelaten tot het traject Excellente Scholen 2017.

Hoe ziet het traject er verder uit? 
De scholen die worden toegelaten tot het traject gaan voor de start van de zomervakantie voor een eerste kennismaking in gesprek met de onafhankelijke jury. In september en oktober vinden de jurybezoeken plaats, waarna een juryrapport wordt opgesteld. Op basis van het juryrapport geven de juryleden advies aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School. De uitreiking van het predicaat Excellente School 2017 vindt eind januari 2018 plaats. 

Blijvend leren en ontwikkelen
Scholen zien het predicaat Exellente School als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Excellente Scholen zijn lerende organisaties. Ze creëren een cultuur die gericht is op verbetering en delen hun kennis met andere scholen. 

Meer weten?
Lees verder over het traject Excellente Scholen op de website van Excellente Scholen. 

* Met uitzondering van de scholen die na onderzoek in het kader van het pilot- of implementatiejaar van het vernieuwde toezicht voldoen aan de beslisregels van een Goede school.