Elkaar ontmoeten is goed voor iedereen.

Op 15 februari vond de tweede Ontmoeting plaats. Wat kunnen scholen van elkaar leren als het om maatwerk en talentontwikkeling gaat? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen worden uitgedaagd en zich ten volle kunnen ontplooien? Mooie voorbeelden die passen binnen het thema van de dag: maatwerk en talentontwikkeling.

Inspirerende sessies

Scholen, besturen, OCW, inspectie en leden van de jury Excellente Scholen gingen tijdens de Ontmoeting met elkaar in gesprek over het thema. Gastspreker Ron Oostdam verzorgde de aftrap met de betekenis van maatwerk en talentontwikkeling voor de onderwijskwaliteit, waarna in de deelsessies met elkaar van gedachten werd gewisseld en ervaringen werden gedeeld. Ook de Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, Monique Vogelzang, en de plaatsvervangend directeur vo van OCW, Roel Endert, namen actief deel aan de gesprekken.

Waartoe is uw school op aarde?

Afscheidnemend juryvoorzitter Jet de Ranitz sloot de dag af met een inspirerend verhaal over de mooie dingen die al gebeuren binnen het onderwijs in ons land. Deze mooie dingen heeft zij als voorzitter van de jury Excellente Scholen de afgelopen twee jaar zelf mogen ervaren. Ook gaf zij antwoord op de veel gestelde vraag: “Hoe wordt mijn school een excellente school?” Het antwoord van Jet: “Geef antwoord op de vraag waartoe uw school op aarde is, gegeven de plek waar hij staat, de leerlingen die erop zitten en de kracht van uw team. En geef aan waarom, hoe en wat uw school daarbij op een bijzondere manier doet: dat is uw excellentieprofiel.”

Reacties van deelnemers na afloop van tweede Ontmoeting:

“Elkaar ontmoeten is goed voor iedereen.”

“Een inspirerende middag, blijven doen!”

“Er heerste een goede sfeer die op samenwerking gericht was.”

“Een goede bijeenkomst voor informatie-uitwisseling.”

“Het is mooi dat iedereen in een ruimte is: scholen, besturen, inspectie, het ministerie en de jury Excellente Scholen.”

“Een interactieve bijeenkomst voor het delen van (praktijk)ervaringen."