Aanmelden traject Excellente Scholen 2017 start 11 januari

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen zich van woensdag 11 januari tot vrijdag 24 februari 12.00 uur aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen.

Excellentie is goed zijn en beter worden

Het predicaat Excellente School is een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en de ouders. Scholen die deelnemen aan het traject krijgen daarnaast inhoudelijke feedback op hun onderwijsconcept. Het belangrijkste doel van Excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken én over te dragen.

Excellentie is iedereen in de leerstand

Scholen zien het predicaat Exellente School als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Excellente Scholen zijn lerende organisaties. Ze creëren een cultuur die gericht is op verbetering en delen hun kennis met andere scholen.

Informatie en aanmelden

Wilt u uw school aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2017 - 2019 lees dan verder op deze website Hier is ook meer informatie te vinden over het excellentieprofiel, ervaringen van voorgaande jaren en de onafhankelijke jury.

23 januari uitreiking predicaten 2016

Op 23 januari vindt de uitreiking plaats van de predicaten Excellente School 2016-2018. Voor dit traject hebben zich 117 scholen aangemeld.