117 aanmeldingen voor het predicaat Excellente School 2016

De jury Excellente Scholen en de Inspectie van het Onderwijs zijn tevreden met de 117 aanmeldingen voor het traject Excellente Scholen 2016-2018. Het aantal aanmeldingen van scholen die nog niet excellent waren, is gestegen van 95 vorig jaar naar 117 dit jaar.

De in januari 2016 uitgereikte predicaten zijn voor het eerst drie jaar geldig (2015-2017).  Voor die tijd waren de predicaten een jaar geldig en moesten scholen zich voor het jaar daarop opnieuw aanmelden.

Aantallen per sector

Primair onderwijs:
52 aanmeldingen, onderverdeeld in:
Basisonderwijs: 46
Speciaal basisonderwijs: 6

Voortgezet onderwijs:
60 aanmeldingen, onderverdeeld in:
Praktijkonderwijs: 10
Vmbo: 27
Havo: 10
Vwo: 12
Igvo (Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs): 1

Speciaal onderwijs:
5 aanmeldingen, onderverdeeld in:
Speciaal onderwijs: 2
Voortgezet speciaal onderwijs: 3

Aanmeldingen en uitgereikte predicaten in de afgelopen jaren
  2012 2013 2015 2015
Aanmeldingen 165 141 187 210
Excellente scholen 53 76 106 130

Regionale spreiding

De aanmeldingen zijn meer over het land verspreid dan voorgaande jaren. Zo is het aantal aanmeldingen uit Amsterdam, Groningen, Zeeland en Flevoland (regio’s waar van oudsher minder scholen zich aanmelden) gegroeid. Nog steeds komt de grootste belangstelling uit de Randstad.

Schoolbezoeken en dialoog

De inspectie start in maart met de beoordeling van de algemene onderwijskwaliteit van de aangemelde scholen.  In mei/juni gaan de kandidaat-excellente scholen in gesprek met de onafhankelijke jury onder leiding van Jet de Ranitz. Na de zomervakantie bezoekt de jury vervolgens de scholen die meedingen naar het predicaat waarop de jury eind 2016 de geselecteerde scholen voordraagt aan de inspecteur-generaal van het Onderwijs. In januari 2017 worden de predicaten uitgereikt. De predicaten zijn drie jaar geldig.

Blijvend leren en ontwikkelen

Het is voor de vijfde keer dat het traject Excellente School wordt georganiseerd voor scholen die excellent onderwijs bieden aan hun leerlingen en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen.

Veel scholen grijpen het traject aan om de hoge ambities in hun dagelijks onderwijs te tonen en verder te ontwikkelen.