Jurybezoeken gestart!

De zomervakantie is in heel Nederland voorbij en alle scholen zijn weer begonnen. Ook de jurybezoeken zijn vorige week gestart. Tien scholen hebben inmiddels twee juryleden ontvangen.

De komende twee maanden worden alle scholen bezocht die nog in het traject Excellente scholen 2016-2018 zitten. Hierbij ligt de nadruk op het excellentieprofiel: hoe functioneert het door de school aangegeven excellentieprofiel in de praktijk en hoe voert de school dit profiel door in alle lagen: van directie, afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs, bouwcoördinatoren en intern begeleiders bij het primair onderwijs, van leraren tot aan de leerlingen. Wat merken zij ervan en hoe ervaren zij de dagelijkse  praktijk?

Veel ambitie om Excellente school te worden

Jurylid Ans Brockhoff over haar jurybezoek vorige week: “ik vond het echt een voorrecht om weer met de jurybezoeken te mogen starten. De betrokkenheid die ik ervaar en de ambitie om Excellente school te worden, is heel positief . Het was vandaag een hele informatieve en inspirerende dag, die voor je het weet weer voorbij is. De directie had een mooi programma samengesteld om (met trots) zoveel mogelijk van de school te laten zien. Op iedere school kijken we naar dezelfde punten, de zogenoemde standaarden. Deze komen ook weer terug in het juryrapport”.

Scholen willen verder met ontwikkeling van hun onderwijsaanbod

Bernadette Renne bezocht samen met Ans Brockhoff dezelfde school: “Het mooie is dat wij alleen op ‘goede’ scholen komen. Het zijn scholen die bezig zijn met ontwikkeling van hun onderwijsaanbod en willen daar mee verder.  Tijdens het jurybezoek willen we de school goed in kaart brengen. We stellen verdiepende vragen zodat we kunnen peilen of het excellentieprofiel ook functioneert, zoals door de school zelf wordt aangegeven. Aan ons dan de moeilijke taak om daar een gefundeerd oordeel over te geven, waar ook de school weer mee verder kan”.

De jurybezoeken lopen tot en met eind oktober.  Op 23 januari is de Onthulling. Dan wordt bekendgemaakt welke scholen het predicaat Excellente School 2016-2019 ontvangen.