Nog 96 deelnemende scholen.

Het predicaat Excellente School 2016-2018 komt steeds dichterbij. We zijn nu ongeveer halverwege het proces en dat is een mooi moment om stil te staan bij de afgelopen periode en bij wat er na de zomervakantie staat te gebeuren.

Het een voorwaarde voor excellentie dat een school algemeen goed onderwijs biedt. Voorafgaand aan de dialogen en het jurybezoek, werd daarom de onderwijskwaliteit onderzocht door de inspectie. De onderzoeken door de inspectie zijn afgerond. Er zijn 45 po-scholen, 3 so-scholen en 48 vo-afdelingen die worden bezocht door de jury in september en oktober.

Dialogen afgerond

De afgelopen periode heeft de jury dialogen gevoerd met alle deelnemende scholen. De dialogen vonden plaats in Den Haag, Den Bosch, Zwolle en Utrecht. Naar aanleiding van de dialogen heeft de jury aandachtspunten meegegeven aan de school voor tijdens het jurybezoek. Het waren intensieve en vaak heel interessante gesprekken over het schoolbeleid, ambities en de toekomstvisie. 

Jurybezoeken in september en oktober

In september en oktober 2016 vinden de jurybezoeken plaats. De meeste deelnemende scholen hebben inmiddels informatie ontvangen over het jurybezoek. Twee juryleden van de jury Excellente Scholen komen op bezoek bij uw school. Naar aanleiding van het jurybezoek stelt de jury een juryrapport op. Het rapport wordt gebaseerd op de gegevens uit het aanmeldformulier van de school en de bevindingen van de jury tijdens de dialoog en het jurybezoek. 

In de mail met informatie over het jurybezoek is het format van de agenda van het jurybezoek bijgevoegd. Wij willen u vragen het element rondgang door de school zo min mogelijk vooraf vast te leggen.

Onthulling predicaat Excellente Scholen 2016-2018

Op maandag 23 januari 2017 staat de Onthulling gepland: de uitreiking van de predicaten Excellente School 2016-2018. De jury geeft op basis van de aanmelding, de dialogen en het jurybezoek een advies aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs (IGO) over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School. De IGO besluit vervolgens tot het daadwerkelijk uitreiken van het predicaat aan een school. Hoe de Onthulling gaat plaatsvinden, is nog een verrassing, hierover ontvangt u na de zomer meer informatie.

Nieuws

•    Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie
Per augustus 2017 vernieuwt de onderwijsinspectie het toezicht op besturen en scholen. Lees hier meer over via onze website.
•    Nieuwe website
Najaar 2016 gaat de nieuwe website Excellente Scholen live. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 
•    Uitzending RTL 4
GsG Het Segment in Gouda was op zondag 29 mei 2016 te zien in het programma 
RTL Life-Experience.  Aanleiding was het feit dat GsG Het Segment dit jaar voor de derde keer het predicaat Excellente School ontving. Het Segment is een school voor Praktijkonderwijs, voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met een leerachterstand.