Welke scholen kunnen meedoen?

  • scholen voor primair onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs);
  • scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
  • schoolsoorten voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

De jury hanteert in haar beoordeling het niveau van object van toezicht. Per sector heeft dit de volgende consequenties:

Primair onderwijs

Aanmelden kan alleen op clusterniveau. Als een cluster uit meer dan één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen het betreffende cluster. Als een cluster uit één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding alleen voor deze vestiging.

Speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

Aanmelden kan alleen op het niveau van onderwijskundige eenheid (OKE). Als een OKE uit meer dan één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen de betreffende OKE. Als een OKE uit één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding alleen voor deze vestiging.

Voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs

Aanmelden kan alleen op het niveau van schoolsoort. Heeft uw school meer dan één schoolsoort? Vraag het predicaat Excellent dan apart aan voor vwo-, havo-, vmbo- en pro-afdelingen. Bovendien kan het predicaat enkel aangevraagd worden voor een volledige leerlijn. Dit betekent dat een aanvraag voor alleen onderbouw of alleen bovenbouw niet mogelijk is. Nota bene: een afdeling voor Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is geen object van toezicht (geen zelfstandige schoolsoort) en valt altijd onder een schoolsoort dat wel een object van toezicht is.

Welke scholen kunnen niet meedoen?

Niet bekostigde scholen, zeer zwakke of onvoldoende scholen en Nederlandse scholen in het buitenland kunnen niet meedoen aan het traject.