Voorwaarde voor deelname: waardering Goed van de inspectie

Voordat u zich aanmeldt, heeft uw school de waardering Goed van de inspectie nodig volgens het Onderzoekskader 2017, of het onderzoek naar de waardering Goed moet lopen. Uw school moet ook gedurende de hele looptijd van het predicaat beschikken over de waardering Goed, of het onderzoek naar Goed moet lopen.

Waardering Goed nodig voor aanmelding traject

Dit betekent dat een aanvraag voor een onderzoek naar Goed via de aanmelding voor het traject Excellente Scholen niet meer mogelijk is, in tegenstelling tot eerdere jaren. In voorgaande jaren kon een school zich aanmelden voor het traject Excellente Scholen zonder dat de school al over de waardering Goed beschikte. De inspectie voerde dan in de maanden na de aanmelding een onderzoek naar Goed uit. Deze procedure is veranderd. De school moet nu over de waardering Goed beschikken voordat zij zich aanmeldt voor het traject Excellente Scholen.

Op tijd aanvragen onderzoek naar Goed: uiterlijk 11 november 2018

Beschikt uw school nog niet over de waardering Goed, of nam uw school bij een vorig traject deel via de overgangsregeling? Uw bestuur kan uw school dan bij de inspectie voordragen voor een onderzoek naar de waardering Goed. Meld u aan tussen 1 augustus en 11 november 2018. Alleen dan biedt de inspectie de garantie dat uw school op tijd voor de sluiting van de aanmeldingsperiode weet of zij de waardering Goed krijgt.

Let op: Ook een onderzoek naar deĀ  waardering Goed in het kader van een vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen meldt u aan via het ISD.

De aanvraagperiode is verlengd naar 11 november omdat de oorspronkelijke aanvraagtermijn (30 september) niet goed haalbaar was voor veel scholen.

Ander onderzoekskader dan in 2015

Heeft u in het kader van het traject Excellente Scholen in 2015 een onderzoek van de inspectie gehad? Wees u er dan van bewust dat er verschillen kunnen zijn tussen het onderzoek dat u in 2015 heeft gehad en het onderzoek naar Goed dat u straks krijgt.

Dit komt doordat de inspectie sinds 2017 met een nieuw onderzoekskader werkt. In het onderzoekskader staat aan welke normen een school moet voldoen om de waardering Goed te krijgen.

Lees meer over de waardering Goed op de website van de inspectie. Heeft u vragen over de waardering Goed? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie.