Fase 5 Rapportage en beoordeling

Na elk jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft hierin haar bevindingen weer per onderdeel van het jurybezoek.

De jury baseert haar bevindingen op:

  • de beschrijving van het excellentieprofiel van uw school
  • een dossieronderzoek
  • het voorbereidingsgesprek met de jury
  • het jurybezoek.

Aan de hand van het beoordelingskader en de beslisregels concludeert de jury of de school het predicaat toekomt en adviseert ze de Inspecteur-generaal van het Onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellente School.