Fase 3 Voorbereidingsgesprek met de jury (half juni – begin juli)

Na de controle door de inspectie volgt het dossieronderzoek door de jury. De jury analyseert hierbij het aanmeldingsformulier en de eventuele bijlagen. Mocht de jury meer helderheid of verantwoording willen, dan formuleert ze aanvullende vragen. Als zij dat nodig vindt, stuurt de jury vragen voorafgaand aan het voorbereidingsgesprek op aan de school.

In de tweede helft van juni volgt het voorbereidingsgesprek. De jury gaat in gesprek met de school over haar excellentieprofiel. De school verheldert onduidelijkheden, gaat in op vragen op het gebied van verantwoording, legt accenten en geeft aan wat er bij het bezoek aan de school te verwachten valt.

Indien nodig biedt de jury de mogelijkheid de aanmelding aan te vullen en/of aan te passen. De school moet de aangepaste aanmelding of aanvullende informatie uiterlijk één week na het gesprek met de jury opsturen.

Als de jury twijfelt over deelname van de school aan het traject Excellente Scholen, zal ze dit aangeven. Maar de school beslist zelf of ze doorgaat met het traject Excellente Scholen.