Fase 2 Controle door inspectie (mei-juni)

Na de sluiting van de aanmeldingsperiode controleert de inspectie of uw school over de waardering Goed beschikt en of er geen recente contra-indicaties zijn.

Voorbeelden contra-indicaties

  • (Ernstige) signalen, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid, waaronder meldingen gedaan bij de vertrouwensinspecteur
  • (Ernstige) financiële risico’s op bestuursniveau.

Mocht de inspectie contra-indicaties signaleren, dan neemt zij contact op met het bestuur van de school.