Fase 1 Invullen aanmeldingsformulier (13 maart tot en met 22 mei)

Als een school wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen levert ze een beschrijving aan van het excellentieprofiel door 6 vragen te beantwoorden in het aanmeldingsformulier. Onder de meeste vragen staan hulpvragen die helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Het aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2019 (Word-document) was beschikbaar van 13 maart tot 22 mei. U vindt een voorbeeld van het aanmeldingsformulier op deze pagina.

Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de eventuele bijlagen (maximaal 10) dienen te worden geüpload via het Internet Schooldossier (ISD). U kiest hierbij als type document “Onderbouwing Excellente Scholen”.

Met het volledig invullen en versturen van de aanvraag “Aanmelding traject Excellente Scholen 2019” in het ISD maakt u uw aanmelding definitief.

De jury hanteert in haar beoordeling het niveau van object van toezicht. Dit heeft de volgende consequenties voor het aanmelden van de school/schoolsoort:

  • Primair onderwijs

Aanmelden kan alleen op cluster-niveau. Mocht een cluster uit meerdere vestigingen bestaan, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen het betreffende cluster. Indien een cluster uit één vestiging bestaat, dan geldt de aanmelding alleen voor deze vestiging.  

  • Speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

Aanmelden kan alleen op het niveau van onderwijskundige eenheid (OKE). Mocht een OKE uit meerdere vestigingen bestaan, dan geldt de aanmelding voor alle vestigingen binnen de betreffende OKE.

  • Voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs

Aanmelden kan alleen op het niveau van schoolsoort. Dit betekent dat een school met meer dan één schoolsoort het predicaat apart aan dient te vragen voor vwo-, havo-, vmbo- en pro-afdelingen. Daarnaast kan het predicaat enkel aangevraagd worden voor een volledige leerlijn. Een aanvraag voor alleen onderbouw of bovenbouw is dus niet mogelijk. Nota bene: een EOA-afdeling (Eerste Opvang Anderstaligen) is geen object van toezicht (geen zelfstandige schoolsoort) en valt onder een schoolsoort die wel een object van toezicht is.