Procedure 2019

Bent u geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen? Hieronder leest u meer over welke scholen mee kunnen doen, hoe u uw school kunt aanmelden en hoe de jury Excellente Scholen uw school beoordeelt. Van woensdag 13 maart 2019 tot en met woensdag 22 mei 2019 was de inschrijving voor het trajectjaar Excellente Scholen 2019 opengesteld.

Uw excellentieprofiel staat centraal

Een Excellente school is een school die door de Inspectie van het Onderwijs als goed gewaardeerd is en die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Het gaat om scholen die in nauwe samenspraak met hun omgeving een droom of ambitie realiseren voor hun leerlingen. Hierbij kan het gaan om een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Het is aan de school zelf om te benoemen op welk gebied ze excellent is en aan de onafhankelijke jury om vast te stellen of het aangedragen excellentieprofiel past binnen de visie van de school, goed wordt uitgevoerd door de school en doorwerkt in de gehele organisatie. Het door de school opgestelde verhaal over het excellentieprofiel staat centraal in het beoordelingsproces. Het predicaat Excellente Scholen is 3 jaar geldig.