Welke scholen kunnen meedoen?

Bekostigde scholen in Nederland, waaronder:

  • scholen voor primair onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs);
  • scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
  • schoolsoorten voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Voorwaarde voor deelname: waardering Goed van de inspectie

Om deel te kunnen nemen aan het traject Excellente Scholen, moet de school bovendien de waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017 of het Onderzoekskader 2021 gekregen hebben.