Uw excellentieprofiel staat centraal

Waarderend onderzoeken:

De jury Excellente Scholen heeft een onafhankelijke positie, onder
eindverantwoordelijkheid van de inspecteur-generaal van het Onderwijs.

Waar de inspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs, onderzoekt de jury vanuit het waarderend kader het excellentieprofiel van de school en het succes daarvan. De jury kan uitgaan van deze werkwijze omdat de inspectie zich reeds heeft overtuigd van de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten en de eigen aspecten van kwaliteit) en de waardering Goed heeft gegeven. Deze waardering is een voorwaardelijke stap in het traject van excellentie.

Waarderend onderzoek houdt in dat de jury op zoek gaat naar mooie voorbeelden en succeservaringen. De vraag is dan wat gewerkt heeft om die voorbeelden en successen te bereiken en hoe de school dat zou kunnen versterken en ontwikkelen.

Samenhang in randvoorwaarden en kwaliteitsaspecten
Bij het onderzoeken van het excellentieprofiel is het van groot belang dat de school het profiel helder omschrijft, argumenten geeft voor het kiezen van dit profiel en daarbij aangeeft van welke vooronderstellingen ze uitgaat.

De school laat in dit traject het kernproces zien dat omringd is door een aantal voorwaarden. De randvoorwaarden die met elkaar een lerende organisatie realiseren, zoals bijvoorbeeld een faciliterende schoolleiding, gedeeld eigenaarschap, leren van elkaar, draagvlak en externe gerichtheid. De kwaliteitsaspecten staan met elkaar in een dynamische verbinding om een duurzaam proces te realiseren, zoals bijvoorbeeld visie op leren en ontwikkelen en van daaruit de visie op het excellentieprofiel, de doorontwikkeling, de aanpak en de kwaliteitszorg.

Het predicaat Excellente School is 3 jaar geldig.