Uw excellentieprofiel staat centraal

Waarderend onderzoeken:

De jury Excellente Scholen heeft een onafhankelijke positie, onder eindverantwoordelijkheid van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs.

Waar de inspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs, onderzoekt de jury vanuit het waarderend kader het excellentieprofiel van de school en het succes daarvan. De jury kan uitgaan van deze werkwijze omdat de inspectie zich reeds heeft overtuigd van de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten en de eigen aspecten van kwaliteit) en de waardering Goed heeft gegeven. Deze waardering is een voorwaardelijke stap in het traject van excellentie.

Waarderend onderzoek houdt in dat de jury op zoek gaat naar mooie voorbeelden en succeservaringen. De vraag is dan wat gewerkt heeft om die voorbeelden en successen te bereiken en hoe de school dat zou kunnen versterken en ontwikkelen.

Verband tussen doelen, aanpak en resultaten:

Bij het onderzoeken van het excellentieprofiel is het van groot belang dat de school het profiel helder omschrijft, argumenten geeft voor het kiezen van dit profiel en daarbij aangeeft van welke vooronderstellingen ze uitgaat. De school laat in dit traject het verband zien tussen ambitie en doelen, de aanpak en de bereikte meetbare & merkbare resultaten van het excellentieprofiel. Een helder geformuleerd aanmeldingsformulier en een open voorbereidingsgesprek zijn belangrijke pijlers in het excellentietraject en dragen bij aan een goed verloop van het bezoek van de jury aan de school, waarbij de jury op een inzichtelijke wijze het succes van het profiel kan ervaren.

Het predicaat Excellente Scholen is 3 jaar geldig.